Irisbus Crossway

biely, 46 + 1 miest

Na Autotecu 2006 v Brne bol predstavený linkový autobus Crossway. Je určený na prímestskú a medzimestskú dopravu.

Klimatizácia
Miesto pre batožinu
Wi-Fi vo vozidle
TV vo vozidle
Chladiaci box
Lôžka
Napájanie pre nabíjanie mobilných zariadení pri sedadlách
Denná tlač
Občerstvenie a teplé nápoje